"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Nghi Ngờ ---- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
42 Sòng Phẳng --- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
43 Cẩm Nang Cho Cuộc Sống --- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Đức Đạt Lai Lạt-Ma
44 Tình Yêu --- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
45 Hiếu Kính Cha Mẹ -- Nghe Trên Mạng - MT Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
46 Nóng Giận Mất Khôn -- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu - Tầm Trên Mạng
47 Sám Hối --- Nghe Trên Mạng - MT Tác-Giả: Sưu - Tầm
48 Vàng Thật Đồng Thau --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-Tầm
49 Sự Tích Ông Già Noel -- Nghe Trên Mạng - Tác-Giả: Sưu-Tầm
50 Trải Nghiệm Sự Tĩnh Lặng Trong Tâm Hồn Mình --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu - tầm

Trang 5 / 6

Mừng Tết Canh Tý
1 tháng giêng năm Canh Tý
(25-01-2020)

 thiep-chuc-tet-2018

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine