"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
141 Hạt Giống Tâm Hồn - Tập 1 - Phần 2 --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
142 Chicken Soup For The Soul - 5 Dặm 35 Phút --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
143 Chicken Soup For The Soul - Làm Cho Mọi Thứ Thật Đơn Giản --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
144 Chicken Soup For The Soul - Cú Ngã Vào Bùn --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
145 Chicken Soup For The Soul - Khoảnh Khắc Quyết Định --- Nghe Trên Mạng- Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
146 Hạt Giống Tâm Hồn - Cô Đã Giúp Cháu Hồi Sinh - Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
147 Hạt Giống Tâm Hồn - Vượt Lên Số Phận (Hướng Dương) - Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
148 Hạt Giống Tâm Hồn - Thất Bại Là Chuyện Bình Thường --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
149 Những Dòng Chia Sẻ - Bài Học Từ Cuộc Sống --- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
150 Đắc Nhân Tâm - Cách Đơn Giản Để Tạo Ấn Tượng Tốt Đẹp --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 15 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine