"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Vị Giám Đốc 1 Phút --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Ken Blanchard Ph.D, Spencer Johnson, M.D
92 Người Dám Cho Đi --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
93 Không Bao Giờ Là Thất Bại, Tất Cả Là Thử Thách --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Chung Ju Yung
94 Niềm Tin -- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
95 Chiến Thắng Con Quỷ Trong Bạn --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Napoleon Hill
96 Điều Vĩ Đại Đời Thường --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
97 Tại Sao Càng Bận Càng Nghèo Càng Nhàn Càng Giàu --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
98 Phương Pháp Dạy Con Của Người Do Thái --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Mordecai Nadav, Phạm Thị Kim Hoa
99 Hãy Làm Người Biết Lắng Nghe - Chương 1-1 --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Chử Đình Phúc - Hạnh Nguyên
100 Để Có Cách Sống Tốt Hơn --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 10 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine