"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Cứ Tưởng -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
62 31 Quy Tắc Trong Cuộc Sống --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
63 Kỷ Thuật Quản Lý Tiền Và Tài Sản Của Người Do Thái --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
64 7 Đức Tính Cần Giữ Của Con Người --- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
65 Điều Kỳ Diệu Của Thái Độ Sống --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Mac Anderson
66 Những Bờ Vai Nương Tựa --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Nhiều Tác Giả
67 Phương Pháp Dạy Con Của Người Do Thái - P1A - P1B--- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Tác giả: Trần Hân, Dịch giả: Thanh Nhã
68 Bí Mật Người Do Thái Dạy Con Làm Giàu -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Tác giả: Mordecai Nadav, Phạm Thị Kim Hoa - Dịch giả: Mordecai Nadav, Phạm Thị Kim Hoa
69 Sống Sáng Suốt - Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Pure Wisdom
70 10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Giàu Và Người Nghèo --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Tác giả: Keith Cameron Smith - Dịch giả: Cẩm Chi

Trang 7 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine