"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCác Loại Nhạc Khác
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Sự Dự-Phần Âm Nhạc Kỳ-Diệu --- Các Loại Nhạc Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
22 Hello Việt Nam (Quỳnh Anh) --- Các Loại Nhạc Khác Tác-Giả: Sưu-tầm
23 Ban Nhạc 10000 Người Hát Beethoven Sym #9 Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
24 Tribute to Mozart Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
25 Triump Marsch Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
26 Ru Con Miền Bắc - Con ơi con ngủ cho lành Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
27 Thổi Sáo Bằng Tay (Thái Xuân Anh) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
28 Nghệ Thuật Thổi Sáo Bằng Ống Nước Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 3 / 3

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine