"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
221 Em Về Miệt Thứ (Hương Lan) --- Dân Ca Tác-Giả: Hà Phương
222 Lý Đất Giồng --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Nam Bộ
223 Lý Cây Đa (Ngọc Hạ) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Huế
224 Liên Khúc Dân Ca Nam Bộ (Phượng Mai, Phương Hồng Quế & Mỹ Huyền)--- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Nam Bộ
225 Ru Con Miền Nam -- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Nam Bộ
226 Hò Mái Nhì (Vân Khánh) --- Dân Ca Huế Tác-Giả: Dân Ca Huế
227 Liên Khúc Dân Ca 3 Miền (Tốp Ca) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Ba Miền
228 Cò Lả (Thanh Huyền) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Đồng Bằng Bắc Bộ
229 Giận Mà Thương (Lê Mận, Việt Hoàn) --- Dân Ca Tác-Giả: Trần Hoàn
230 Lý Chiều Chiều (Bích Phượng) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Nam Bộ

Trang 23 / 24

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine