"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
231 Người Ơi Người Ở Đừng Về (Ái Vân) - Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
232 Bèo Dạt Mây Trôi (Thu Hiền) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
233 Giận Mà Thương (Tố Nga) --- Dân Ca Tác-Giả: Trần Hoàn
234 Trống Cơm (Như Quỳnh, Shayla, Thanh Trúc) Tác-Giả: Dân Ca Bắc Bộ
235 Giận Mà Thương (Minh Phương) --- Dân Ca Tác-Giả: Trần Hoàn
236 Chim Trắng Mồ Côi (Đan Trường, Cẩm Ly) --- Dân Ca Tác-Giả: Hồng Xương Long, Minh Vy
237 Đàn Sáo Hậu Giang (Bích Phượng) --- Dân Ca Tác-Giả: Trần Long Ẩn

Trang 24 / 24

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine