"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
401 Quê Hương (Ngọc Mai) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Tế Hanh
402 Đôi Mắt Người Sơn Tây (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Quang Dũng
403 Nhà Tôi (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Yên Thao
404 Lỡ Bước Sang Ngang --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Thơ Nguyễn Bính
405 Chút Tình Riêng Gửi Huế (Thu Hương) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Bùi Ngọc Lan
406 Nắng Mới (Đoàn Yên Linh & Thúy Hạnh) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Lưu Trọng Lư
407 Cần-Thiết (Hoàng-Oanh, Mai Hương) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyên Sa
408 Nhớ Con Sông Quê Hương (Trần Thị Tuyết) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Tế Hanh
409 Mầu Tím Hoa Sim (Tô Kiều Ngân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hữu Loan
410 Áo Trắng Ngày Xưa (Phong Thủy) ---Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Phước Bảo Định

Trang 41 / 41

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine