"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
411 Cánh Hạc Bay --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hà Phi Hải
412 Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
413 Cái Cò Đi Đón Cơn Mưa --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Dân Ca
414 Con Cò Mày Đi Ăn Đêm --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Bắc Bộ
415 Chiêm Bao (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Bùi Giáng
416 Đôi Bờ (Huyền Trân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Quang Dũng
417 Ông Đồ (Hoàng Oanh) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Vũ Đình Liên
418 Nhớ Huế (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Tô Kiều Ngân
419 Hận Tha La (Hoàng Oanh) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Vũ Anh Khanh
420 Đây Thôn Vĩ Dạ (Thúy Vinh) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hàn Mặc Tử

Trang 42 / 44

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine