"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcNhạc Độc-TấuNhạc-Cụ Nước Ngoài Độc Tấu
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
161 The Storm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
162 Sơn Nữ Ca Tác-Giả: Trần Hoàn
163 Turkish March Tác-Giả: Mozart
164 Fur Elise --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - Độc Tấu Tác-Giả: Beethoven
165 Fantasie Impromptu (Valentina Igoshina) Tác-Giả: Chopin
166 Moonlight Sonata (Andrew Furmanczyk) --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - ĐT Tác-Giả: Beethoven
167 Moonlight Sonata (Guitar) --- Nhạc Cụ Nước Ngoài Độc Tấu Tác-Giả: Beethoven
168 Best Romance Ever Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
169 Appassionata (ValentinaLisitsa) Tác-Giả: Beethoven Sonata
170 La Campanella (Yundi Li) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 17 / 18

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine