"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
121 Quê Hương Mình (Tiêu Châu Như Quỳnh) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoài An
122 Tình Quê Hương (Cao Minh) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Việt Lang
123 Cha Tôi (Lê Toàn) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Paul Anka - Lời Việt: Lê Toàn
124 Ba Tháng Tạ Từ (Tuấn Vũ) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Thanh Sơn
125 Hạ Buồn (Hoàng Oanh) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Thanh Sơn
126 Hạ Buồn (Thanh Tuyền) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Thanh Sơn
127 Ba Tháng Tạ Từ (Giao Linh) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Thanh Sơn
128 Thương Ca Mùa Hạ (Giáng Tiên) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Thanh Sơn
129 Tuổi Thần Tiên (Thái Hiền) -- -Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
130 Tình Ca (Nguyên Thảo) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
131 Ba Tháng Tạ Từ (Phi Nhung) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Thanh Sơn
132 Tâm Tình Gửi Huế (Thanh Thúy, Hoàng Oanh) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
133 Chuyện Tình Không Dĩ Vãng (Như Quỳnh Tác-Giả: Tâm Anh
134 Ừ Thì Thôi (Như Quỳnh) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Thái Uy
135 Ơn Nghĩa Sinh Thành (Hoàng Lan) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Dương Thiệu Tước
136 Ca Dao Mẹ (Nguyễn Hồng Nhung) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
137 Mưa Trên Quê Hương (Lê Như) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Minh Châu
138 Tôi Muốn Về Quê (Nguyễn Hồng Nhung) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Gió Bụi
139 Ru Nắng (Hương Thủy) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trầm Tử Thiêng
140 Cánh Cò Quê (Thành Lê) --- Nhạc Hay Tác-Giả: An Thuyên

Trang 7 / 79

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine