"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
181 Người Thầy (Duy Khoa, Minh Vương) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Nguyễn Nhất Huy
182 Tango Nhớ (Họa Mi) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
183 Đời Bỗng Ru Điệu Buồn - Giutar Đức Đạt & Quỳnh Lan --- Nhạc Hay Tác-Giả: Miên Du Đà Lạt
184 Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui (Tuấn Ngọc - Hợp Ca) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
185 Còn Chút Gì Để Nhớ (Sĩ Phú) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
186 Vùng Lá Me Bay (Như Quỳnh) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trần Quang Lộc
187 Thu Sầu (Quang Dũng) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Lam Phương
188 Con Thuyền Không Bến (Ngọc Hạ) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Đặng Thế Phong
189 Thương Về Miền Trung (Giao Linh) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Châu Kỳ
190 Dòng Sông Và Nỗi Nhớ (Hà Phương) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Hàn Châu
191 Người Tình Mùa Đông (Minh Thuận, Nhật Hào) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Nhạc Hoa, Lời Việt
192 Tình Thơ (Minh Thuận) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoài An
193 Thằng Cuội (Hồ Văn Cường, Bé Bào Ngư) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Lê Thương
194 Thương Hoài Ngàn Năm (Quang Lê) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Mạnh Cương
195 Bà Năm (Phi Nhung) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Vũ Quốc Việt
196 Đắp Mộ Cuộc Tình (Đan Nguyên) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Vũ Thanh
197 Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê (Phương Diễm Hạnh, Đặng Trường Phát) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Duy Khánh
198 Nụ Tầm Xuân (Thái Thanh, Ý Lan) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
199 Thời Hoa Đỏ (Ngọc Mai) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Thơ: Thanh Tùng, Nhạc: Nguyễn Đình Bảng
200 Em Tôi, Chị Tôi (Thanh Lam, Ý Lan) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Thuận Yến, Trọng Đài

Trang 10 / 79

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine