"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1541 Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Hương Thủy) Tác-Giả: Thanh Sơn
1542 Nhỏ Ơi (Tần Khánh) Tác-Giả: Quang Nhật
1543 Con Thuyền Không Bến (Lan Ngọc) Tác-Giả: Đặng Thế Phong
1544 Triệu Đóa Hồng (Ái Vân) Tác-Giả: Raimonds Pauls - Lời Việt: Trung Kiên
1545 Xuân Mong Chờ (Như Quỳnh) Tác-Giả: Lời Việt: Minh Châu
1546 Nhạc Xuân (nhiều tác-giả) Tác-Giả: Sưu-tầm
1547 Một Thoáng Tây Hồ (Thanh Lam) Tác-Giả: Phó Đức Phương
1548 Uống Nước Bên Bờ Suối (Lê Uyên Phương) Tác-Giả: Lê Uyên Phương
1549 Nguyệt Cầm (Thái-Thanh) Tác-Giả: Cung Tiến
1550 Yêu Nhau Trong Phận Người (Khánh Ly) Tác-Giả: Lê Uyên Phương
1551 Giọt Mưa Thu (Thanh-Lan) Tác-Giả: Đặng Thế Phong
1552 365 Bản Nhạc Pháp - Link Tác-Giả: Sưu-tầm
1553 Trở Về (Thiên Kim) Tác-Giả: Châu Kỳ
1554 Diễm Xưa (Khánh Ly) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
1555 Nắng Thủy-Tinh (Khánh Ly) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
1556 Nhớ Một Chiều Xuân (Hồng Vân) Tác-Giả: Nguyễn Văn Đông
1557 Nắng Chiều (Thanh-Lan) Tác-Giả: Lê Trọng Nguyễn
1558 Giọt Lệ Cho Ngàn Sau (Tuấn Ngọc) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Ngô Thụy Miên
1559 Tiếng Dân Chài (Đức Tuấn) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Đình Chương
1560 Chiều Trên Phá Tam-Giang (Lê Uyên & Thiên Kim) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Nhật Trường

Trang 78 / 79

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine