"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcNhạc Hòa-TấuNhạc-Cụ Cổ-Truyền Hòa Tấu
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Hòa Tấu Dân Ca Nam Bộ Chọn Lọc --- Hòa Tấu Nhạc Cụ Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
42 Nhạc Không Lời Quê Hương - Đàn Nhị --- Nhạc Cụ Cổ Truyển - Hoà Tấu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
43 Nhạc Hòa Tấu Quê Hương Hay --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
44 Lòng Mẹ --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Y Vân, Phối Khí: Bá Quế
45 Nhạc Hòa Tấu - Quê Hương (Bá Quế) --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
46 Làng Tôi - Đàn Bầu - Phạm Đức Thành Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
47 Trống Cơm --- Nhạc Cụ Dân Tộc - Hòa Tấu Tác-Giả: Dân Ca Bắc Bộ
48 Quê Hương --- Nhạc Cụ Dân Tộc - Hòa Tấu Tác-Giả: Nhạc: Nhật Bản
49 Liên Khúc Hòa Tấu Đàn Bầu --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
50 Hoài Niệm --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Bá Quế

Trang 5 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine