"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcNhạc Liên-Khúc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 20 Ca Khúc Trịnh Công Sơn (Khánh Ly) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
72 Những Tình Khúc Hay (Ngọc Lan) --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
73 Paris By Night - Mừng Tuổi Mẹ --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
74 Những Ca Khúc Hải Ngoại Mừng Xuân --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
75 Liên Khúc 3 Dòng Sông (Thu Phương, Như Quỳnh, Hạ Vy, Hương Thủy) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
76 Những Ca Khúc Hay Về Làng Quê Việt Nam --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
77 Nhạc Trữ Tình Quê Hương --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
78 Paris By Night 43 --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
79 Những Tình Khúc Xứ Huế --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
80 Những Ca Khúc Hay Về Hà Nội --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 8 / 19

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine