"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcNhạc Liên-Khúc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Những Ca Khúc Tuổi Học Trò - Phần 1 -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Nhiều Tác Giả
22 Những Tình Khúc Hay --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
23 Nhạc Hay Chọn Lọc (Hoàng Oanh, Phương Dung, Giao Linh, Thanh Tuyền) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
24 Ambum Nhạc Hạ Vy --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
25 Liên Khúc Bolero Hoa Học Trò --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
26 CD - Lênh Đênh Phần Buồn --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
27 Chuyện Tình Thời Chinh Chiến (Thế Sơn, Như Quỳnh) -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Lam Phương
28 LK Chiều Lên Bản Thượng, Khúc Ca Đồng Tháp, Chiều Làng Em Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
29 Tuyển Tập Những Ca Khúc Tuổi Học Trò -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
30 Con Đường Xưa Em Đi, Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê (Trường Vũ, Như Quỳnh) --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Châu Kỳ & Hồ Đình Phương - Duy Khánh

Trang 3 / 19

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine