"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
481 What A Wonderful World (Louis Amstrong) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
482 My Way (Luniano Pavarotti & Frank Sinatra) --- Ca Khúc Nước Ngoai Tác-Giả: Paul Anka
483 Ave Maria (Luciano Pavarotti) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Luciano Pararotti
484 Santa Claus Is Coming To Town --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: John Frederick Coots, Haven Gillespie
485 Rudolph The Red-Nosed ReinDeer --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Johnny Marks
486 Let It Snow (Dean Martin) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sammy Cahn, Jule Styne
487 Jingle Bells (Frank Sinatra) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: James Lord Pierpont
488 Let It Snow (Frank Sinatra) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sammy Cahn, Jule Styne
489 The Magic Of Christmas Day (Celine Dion) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm
490 I Believe In You and Me (Whitney Houston) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Lyrics of The Preacher's Wife

Trang 49 / 50

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine