"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
491 Joy To The World (Nat King Cole) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: George F. Hande
492 Deck The Halls --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: John Thomas
493 Santa Claus Is Coming To Town --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: John Frederick Coots, Haven Gillespie
494 Rudolph The Red-Nosed ReinDeer --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Johnny Marks
495 Let It Snow (Dean Martin) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sammy Cahn, Jule Styne
496 The Little Drummer Boy (The Harry Simeone Chorale) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Katherine K. Davis
497 Jingle Bells (Frank Sinatra) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: James Lord Pierpont
498 Let It Snow (Frank Sinatra) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sammy Cahn, Jule Styne
499 White Chistmas (Bing Crosby) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Fiedler & The Boston Pops
500 The Magic Of Christmas Day (Celine Dion) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm

Trang 50 / 51

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine