Đức Mẹ Mân Côi

Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Văn Duy Tùng
Tiếng hát: Anh Thư (Hát bè: hợp ca Mầm Xanh)