Thương Đôi Mắt

Thơ: Nguyễn Bích Hà
Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư