Tình Mơ


Thơ: Bùi Thảo
Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ
Hòa-âm: Hồng Biển
Tiếng hát: Đông Quân