Nghiêng Bóng Chiều

Thơ: ĐT Minh Giang
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Vũ Thế Dũng
Tiếng hát: Tâm Thư
Video: Huyền Ái