Lý Hậu Giang

Thơ: Minh Giang
Nhạc Nguyễn Văn Thơ
Hòa-âm: Phan Thanh Hùng
Tiếng hát: Bạch Lan
Video: Bùi Tấn Vinh

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}lh-files/2018-01/ LyHauGiang_NguyenVanTho.pdf{/aridoc}