Áo Đời Con Rách Ai Khâu Bây Giờ

Thơ: Như Ly
Nhạc: Ái Hoa

Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Ngọc Sương
Hòa-âm: Trịnh Hoài Nhơn
Tiếng hát: Như Ngọc Hoa