Ánh Trăng Khuya

Nhạc: Mai Đằng
Hòa-âm: Trịnh Hoài Nhơn
Tiếng hát: Lại Khánh