Chè Sầu Huế Thương

MusicIcon

Thơ: Khai Trinh
Nhạc: Nguyên Phan
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Quốc Duy