Phải Lòng Con Gái Bến Tre

Thơ: Luân Hoán
Nhạc: Phan Ni Tấn
Hòa-âm: Tùng Châu
Tiếng hát: Phi Nhung