Thắng Cảnh Quê Tôi

Thơ: Tấn Xuân
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Eban Tú, H'Zina

Phòng thâu: Đức Luân