Nắng

Nhạc: Trần Bảo Như
Hòa-âm: Hoàng Minh
Tiếng hát: Diệu Hiền

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}lh-files/2015-06/Nang1_TranBaoNhu.pdf{/aridoc}

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}lh-files/2015-06/Nang2_TranBaoNhu.pdf{/aridoc}