Trở Lại Sân Trường Nghe Tiếng Chim Hót

Thơ: Trần Hoan Trinh
Nhạc: Nguyên Phan
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Thanh Hoa