Quấn Quít Bên Em

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Tống Hữu Hạnh
Tiếng hát: Tâm Thư