Sẽ Có Lúc Em Không Làm Thơ Nữa

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư