Tình Ta Thật Đậm Đà

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Nguyễn Thanh Hùng
Tiếng hát: Hà Huệ Mẫn