Xin Mãi Còn Nhau

Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Ngọc Mỹ