Vẫn Như Là Tình Yêu

Thơ: Ngọc Quyên
Nhạc: Vũ Thế Dũng
Hòa-âm: Vũ Thế Dũng
Tiếng hát: Hà Thảo