Tặng Em Chiếc Lá Thu Vàng

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Thanh Hùng
Hòa-âm: Nguyễn Thanh Hùng
Tiếng hát: Nguyễn Anh Tuấn