Ghét

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Lê Quốc Thắng
Hòa-âm: Lê Quốc Thắng
Tiếng hát: Thanh Tâm