Em Đi Rồi

Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn Studio
Tiếng hát: H'Zina Bya