Ngàn Năm Phượng Nhớ


Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Ngọc Mỹ