Nén Hương Lòng Tưởng Nhớ Mẹ

Thơ: Ngọc Quyên
Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư