Dâng Hiến

Thơ: Chương Hà
Nhạc: Tuấn Chương
Hòa-âm: Diệu Hiền Studio
Tiếng hát: Diệu Hiền