Anh Yêu Em, Vầng Trăng Sáng Tươi

Thơ: Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư