Hẹn Em

Thơ: Mạc Phương Đình
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Minh Đạt