Mênh Mông Chiều Nhớ

Thơ: Ngọc Quyên
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Hà Thanh