Hạnh Phúc Nơi Đây

Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Giang Thiên Tường
Tiếng hát: Hương Nam