Hoàng Hôn Tình Khúc

Thơ: Minh Nguyên
Nhạc: Nguyễn Hữu Duyên
Hòa-âm: Phan Thanh Hùng
Tiếng hát: Lê Tuyền, Thái Hiếu