Cứ Yêu Đi Em

Thơ: Nam Art
Nhạc: Nguyễn Hữu Duyên
Guitar: Đặng Văn Hậu
Tiếng hát: Thu Nga