Ru Khúc Tình Mơ

Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Giang Thiên Tường
Tiếng hát: Anh Tuấn