Hoa Vàng Dấu Mơ

Lời: Phương Hoa
Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Diệu Hiền