Khúc Chia Thu

Thơ: Nguyễn Văn Thành
Nhạc: Nguyễn Hữu Duyên
Hòa-âm: Phan Thanh Hùng
Tiếng hát: Thu Nga